ໂປຣ

Hydrotreating Catalysts

  • Hydrotreating Catalysts

    ສໍາລັບເຄື່ອງກັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທາດເລັ່ງ hydrotreating serial ຂອງພວກເຮົາສາມາດຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານໃນການປັບປຸງການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ HDS ສໍາລັບ naphtha, HDS ແລະ HDN ສໍາລັບ naphtha, HDS ແລະ HDN ສໍາລັບ VGO ແລະກາຊວນ, HDS ແລະ HDN ສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ FCC, HDS ສໍາລັບ VGO ແລະ ULSD